Sport- & Cultuur

De sectoren Sport en Cultuur hebben het hard te verduren gekregen in de periode van COVID19. Een groot aantal sport- en cultuurverenigingen kreeg te kampen met prangende ad hoc problemen zoals inkomstenverliezen, ledenuitval, vrijwilligers die afhaakten, etc., ... 

De COVID19-periode legde echter ook bloot dat een zeer groot aantal verenigingen bestuurd wordt door een groep vrijwilligers die weliswaar over meer dan de nodige hoeveelheid passie en gedrevenheid beschikken, maar helaas vaak ook over onvoldoende kennis van goed bestuur, organisatiestructuren, interne beleidsvoering (bv. omtrent vrijwilligers, communicatie, ...), het uitzetten van een missie, visie of strategie voor de vereniging, het opmaken van een toekomstplan, het opstellen van een financieel plan, etc., ...  

Bovendien stelt de toekomst deze verenigingen voor steeds meer uitdagingen op vlak van duurzaamheid, milieu, ethiek, gender, gezondheid, ruimtelijke ordening, wettelijke verplichtingen, etc., ... 

Ik combineer mijn persoonlijke passie voor sport en cultuur met enerzijds mijn ervaring als organisatie-, HR- en communicatie-expert en anderzijds mijn persoonlijke ervaring als bestuurslid en communicatieverantwoordelijke van een sportclub en als lid van de lokale Cultuurraad.  Zo begeleid ik deze verenigingen naar een professionele en duurzame werking in de toekomst. 

Sport- & Cultuur

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x