HR Advies & Uitvoering

Er wordt de laatste jaren (gelukkig maar) steeds meer focus gelegd op de mens achter de medewerker, op duurzame werkrelaties, op welbevinden en tevredenheid, op werkbaar werk. Steeds vaker wordt daarbij ook het belang van een sterk en geïntegreerd HR-beleid onderstreept. In de praktijk is hier echter niet altijd veel van te merken. Het HR-beleid beperkt zich in veel organisaties nog tot enkele losse procedures, of is te eenzijdig en top down uitgewerkt waardoor het onvoldoende draagvlak kent bij de medewerkers. Daardoor haakt je echte menselijk kapitaal vaak af.   

Ik vertrek vanuit de kernbehoeften van de medewerkers én de organisatie.  Middels een grondige analyse breng ik in kaart welke HR-elementen een organisatie nodig heeft, welke primordiaal zijn en welke de basis kunnen vormen voor andere. Ik zorg er ook voor dat alle elementen van het HR-beleid op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken. Daardoor lever ik geen zgn. eenheidsworst, maar wel een HR-beleid op maat van de organisatie én op maat van de medewerkers.

Ik begeef me hierbij zowel in het theoretische kader van het ontwerp van het HR-beleid als in de praktische implementatie, uitvoering en opvolging ervan. Elk project is anders, en dus is ook mijn werkwijze voor elke klant anders. Op maat van wat de klant nodig heeft. Ik ben HR-manager ad interim, en tegelijk ook in house HR-officer. 

HR Advies & Uitvoering

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x