HR Advies & Ondersteuning

Er wordt de laatste jaren (gelukkig maar) steeds meer focus gelegd op de mens achter de medewerker, op duurzame werkrelaties, op welbevinden en tevredenheid, op werkbaar werk. Steeds vaker wordt daarbij ook het belang van een sterk en geïntegreerd HR-beleid onderstreept.  In de praktijk is hier echter niet altijd veel van te merken.  Het HR-beleid beperkt zich in veel organisaties nog tot enkele losse procedures, of is te eenzijdig en top down uitgewerkt, waardoor het onvoldoende draagvlak kent bij de medewerkers.  Daardoor haakt je echte menselijk kapitaal paradoxaal genoeg vaak af.   

Ik vertrek vanuit de kernbehoeften van de medewerkers én de organisatie.  Middels een grondige analyse breng ik we in kaart welke HR-elementen uw organisatie nodig heeft, welke primordiaal zijn en welke de basis kunnen  vormen voor andere. Ik zorg er bovendien voor dat alle elementen van je HR-beleid op elkaar afgestemd zijn en elkaar versterken! Bovendien betreft het een HR-beleid op maat van uw organisatie, en op maat van uw medewerkers.

Ik begeef me hierbij zowel in het theoretische kader van het ontwerp van uw HR-beleid als in de praktische implementatie, uitvoering en opvolging ervan. Elk project is anders, en dus is ook mijn werkwijze voor elke klant anders. Op maat van wat u nodig heeft. Ik ben uw HR-manager ad interim, en tegelijk ook uw in house HR-officer. 

HR Advies & Ondersteuning

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x